Varför är inte naturkork ett annat exempel på greenwashing?

Greenwashing är ”konsumenternas bedrägeri om ett företags miljöpraxis eller miljöfördelarna med en produkt eller tjänst.” » Det kan dock också praktiseras, avsiktligt eller oavsiktligt, av regeringar eller andra enheter som gör vilseledande uttalanden om miljöprestanda eller effekter av deras verksamhet. Här är 3 utvalda exempel på greenwashing.

1) Dold kompromiss

Detta exempel fokuserar på en snäv miljöfunktion och försummar hänsyn till större, bredare miljöfrågor. Exempel inkluderar teknik som främjar energieffektivitet utan att avslöja farliga material som används i produktionen.


Varför gäller inte detta naturkork?

Till exempel tillverkas expanderad kork av korkgranulat som värms till höga temperaturer i speciella kar. I dessa kar produceras en naturlig ingrediens som binder granulatet – suberin – som gör det möjligt att få korkpaneler utan användning av kemikalier.

2) Otydlig formulering

Det är mycket allmänna och oklara uttalanden som därför kan missförstås av konsumenterna. Ett exempel skulle vara att använda ordet ”naturlig” för att belysa miljöfördelarna med en produkt eller tjänst. Till exempel är arsenik och uran ”naturliga” ingredienser, men de är också giftiga.


Korkproduktionsprocessen är helt transparent

Kork erhålls genom att delvis ta bort barken på eken. Detta är en hållbar process som sker utan att skada trädet eller den omgivande flora och fauna. Barken används inte för utvinning och användning
inga kemikalier.

3) Falska hållbarhetsmärkningar

Vissa företag skapar ”hållbarhets”-certifieringar eller märkningar som helt enkelt är falska. De kan vilseleda konsumenter genom att skapa illusionen om att en produkt eller tjänst har certifierats oberoende som miljömässigt hållbar genom en legitim tredjepartsrevisionsprocess, när så i verkligheten inte är fallet.


Naturkork har ett globalt erkänt FSC-certifikat.

Förkortningen FSC står för Forest Stewardship Council. Det är en internationell ideell organisation och medlem av ISEAL – en global sammanslutning av sociala och miljömässiga standardsystem. Certifikatet är baserat på principerna, kriterierna och indikatorerna för god skogsförvaltning och är utfärdat av FSC Council som nämnts ovan.

Vilka är principerna, kriterierna och indikatorerna för bra skogsbruk?

Det är ett normativt dokument som utvecklades 1994, baserat på ekologers och generationer av skogsbrukares kunskap och erfarenhet – både teoretiker och praktiker. Vid utvecklingen av dokumentet tog FSC-rådet, utöver dessa element, även hänsyn till resultaten av modern utbildning och hur skogsförvaltningen fungerar.

Lämna ett svar

Beställ korkprover
Share via
Copy link