Korkproppar för flaskor och mer ..


Korkproppar för flaskor och mer ..
Korkproppar för flaskor och mer .. Korkar har en praktisk och dekorativ funktion. De används oftast för att stänga flaskor och behållare som innehåller vin, alkohol, mjöd, oljor, salvor, mediciner och bränslebaserade vätskor. På grund av korkens olika användningsområden kan vi dela upp dem i följande områden: cylindrisk, konisk och dekorativ.

Tillverkad av naturlig kork (solid)


Korkproppar för flaskor och mer ..
Korkproppar för flaskor och mer … Korkproppar är en perfekt tätning i glasbehållare. Denna typ av förslutning främjar åldringen av vinet och möjliggör dess ädla åldring under de många kemiska och fysiska processer som äger rum mellan komponenterna i vinet. Korkproppens täthet är en egenskap som är nödvändig både för puberteten och för snabb konsumtion av vin. Tack vare den naturliga korken bevaras vinets hållbarhet utan att det påverkar den existerande harmonin mellan dess ingredienser. För en vinkonsument är en propp gjord av naturlig kork en kvalitetsfunktion och en väsentlig del av ritualen att öppna och stänga en flaska vin, vilket avsevärt bidrar till positiv utvärdering och korrekt differentiering.

Nya trender


Korkproppar för flaskor och mer … Denna typ av korkpropp är en kombination av korkgranulat med ett speciellt bindemedel som är godkänt för kontakt med livsmedel. De används oftast i behållare av keramik, glas och plast. Fördelen med agglomererad kork är homogenitet, relativt lågt pris, möjligheten att justera granularitet och dimensioner. Kolmkorkproppar är naturliga korkproppar vars porer är tätt fyllda med korkdamm som erhållits genom korrigering av en naturlig kork. Kolonn korkar ser homogena ut och har goda mekaniska egenskaper. Dessutom förbättrar de korkproppens utseende och täthet. Tekniska proppar bildar en kropp av agglomererad kork med hög densitet med naturliga korkbrickor limmade i ena eller båda ändarna. De håller en lämplig koncentration av svaveldioxid SO2 i flaskan, förhindrar för tidig oxidation och förhindrar också bildning av oönskade lukter.

Lämna ett svar

Beställ korkprover
Share via
Copy link