Korkplattor – använd i konstruktion och hemma

Europeiska unionen är den ledande korkproducenten (mer än 80 %). Det är vanligast i de västra Medelhavsländerna, av vilka Portugal sticker ut mest (mer än 50 %) som världens ledande producent och förädlare.

Korkekar är extremt väl anpassade till klimatet i södra Europa och Nordafrika, de förhindrar jordutarmning och utsläpp av stora mängder koldioxid. De är också hem för många unika växt- och djurarter. Den har en medeldensitet på cirka 200 kg/m3 och låg värmeledningsförmåga.

De korkpaneler vi erbjuder används bland annat vid värmeisolering av golv och väggar, inom skoindustrin som skosulor, som korkpaneler eller i modellering.

https://korkbutik.se/kategori/kork-skivor/


De skyddar eller begränsar fuktkondensering på ytan av väggar och tak. Inom akustikområdet sysslar vi med den så kallade akustiska korrigeringen genom ljudabsorption och reduktion av efterklangstiden (eko-reduktion) i vissa miljöer, samt ljudreduktionen genom stöt (trummor).
Inom antivibrationsområdet, där tätare och tjockare plåtar används, används de speciellt som vibrationsdämpare på maskinstöd, för att minska överföringen av arbetsvibrationer till de strukturer som de vilar på, detsamma gäller med fundament. isolering.

Korkplattor har även en funktionell och dekorativ funktion i vardagen. Förutom anslagstavlor på hemmakontoret och i skolan används väldigt ofta hela väggen som vägg för att fästa viktig information.


Oftast kan en sådan lösning observeras på stora företags kontor, där en bra organisation av arbetet är viktig och många saker måste komma ihåg. Men den här lösningen blir också mer och mer populär i barns sovrum och på hemmakontor för vuxna som arbetar på distans.

Korkskivor är ofta ett material som används för att täcka olika delar av möbler. Ett tunt lager kork kan användas för att fodra bordsskivan, skjutbara skåpdörrar, insidan av en låda eller fronterna på skåp eller byråer. En korkskiva av en tjock korkskiva är också ofta en del av ekologiska bord, vars fördel är till exempel det dova ljudet av fallande föremål, bestick eller korkens naturliga motståndskraft mot fukt och fläckar från olika vätskor.


Beställ korkprover