Absorption av vibrationer av kork inom industri och konstruktion


Absorption av vibrationer av kork inom industri och konstruktion

Absorption av vibrationer av kork inom industri och konstruktion. Kork har en speciell formel för vibrationsisolerande material som kombinerar prestanda med miljöhänsyn. Med utvecklingen av infrastruktur och urbanisering ökar betydelsen av en högkvalitativ akustisk miljö för människors välbefinnande.

Människor runt om i världen är mer medvetna om vilken inverkan akustik har på deras dagliga liv och förväntar sig en akustisk upplevelse av högre kvalitet.

Å andra sidan kräver trender inom områdena hållbarhet, återvinning och cirkulär ekonomi ett starkare fokus på avfallsminimering och miljöföroreningar. Korkbaserade ljud- och vibrationsisoleringslösningar utvecklas för att möta dessa tre pressande behov.


Absorption av vibrationer av kork inom industri och konstruktion

Även om kork har en högre förlustfaktor än gummi – vilket är väsentligt för dämpningsfunktionen och följaktligen energiavledningen – är antivibrationsgummin isolerande och ger väldigt lite dämpning.

Kombinationen av de två materialen som en kork-gummikomposit ger ytterligare egenskaper som ett vibrationsisolerande material. Inget material kombinerar processprestanda och hantering med sådan perfektion och mångfald, vilket ger motståndskraft mot mekaniska och termiska effekter samt kemisk kompatibilitet i produkter som är lätta att skära och forma för slutlig användning.


Absorption av vibrationer av kork inom industri och konstruktion

Absorption av vibrationer av kork inom industri och konstruktion. Korkens ovanliga egenskaper testas just nu i höghastighetståg. Speciella korkgolv i form av en lätt kompositstruktur finns allt oftare i passagerarvagnarnas innergolv. Det finns skal av aluminiumlegering på båda sidor.

Som med alla mobilitetsmodeller är det avgörande för energiförbrukningen att minska järnvägsvagnarnas vikt. Krav som införandet av HVAC-system (värme, ventilation, luftkonditionering), bullerreducering, ökad värmeisolering, designmångsidighet och säkerhetsbestämmelser för kollisionskonstruktioner har vanligtvis en gemensam nämnare: viktökning. Korkkompositer hjälper till att minska det.


Beställ korkprover