Betalningar, leverans, klagomål

I. BETALNINGAR:

1. Kork Butik erbjuder följande betalningsmetoder:

– Betalning med kreditkort VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro av eCard S.A. Avsättning för betalning görs av köpmannen.

via Paypal, där provisionen betalas av kunden.

II. LEVERANS

1. Köpta varor kommer att levereras över hela landet genom GLS budfirma eller annat kurirföretag till den betalningsgrad som anges på köpmännens webbplats.

2. De köpta varorna kommer att levereras till den adress som anges på beställningsformuläret. Kunden är ansvarig för att informera butiken om alla ändringar som påverkar genomförandet av avtalet, i synnerhet eventuella ändringar av kontaktinformationen som krävs för leverans, samt eventuella ändringar av e-post och telefonnummer, med risken att brev eller e-post som skickas till icke uppgraderade adresser inte kommer att mottas.

Paketet levereras av SCHENKER budfirma. När det gäller ett paket upp till 20 kg lämnar det det på ParelShop-stället och över 20 kg levererar det till adressen.

3.   I samband med försäkringen av försändelsen ber vi dig specifikt om att kontrollera paketets innehåll i närvaro av kurir vid leveransdatum. Om du upptäcker någon skada ber vi dig skriva ner skadorna i minuter och ange hur paketet förpackades (klistermärken, försiktigt glas, topp, två kartonger, kartong eller bubbelpapir), på vilken grund kräver vi ersättning från speditören.

Vi ber dig packa upp paketet, ta foton av de skadade delarna och skicka Medelbart, tillsammans med skadarapporten, till e-postadressen:

office@korkbutik.se

Det skickar alla de saker som har skadats.

Om kuriren av någon anledning inte samtycker till inspektionen av paketet eller inte vill vänta tills innehållet har inspekterats, kommer vi specifikt att be om hans namn och nummer och informera oss om faktumet.

Underlåtenhet att följa ovanstående bestämmelser kommer att leda till åsidosättande av reklam, kostnader för nya köpare och fraktkostnader kommer att bäras av köparen.

4. Vid tidpunkten för mottagandet av varorna överföra ägandet till köparen och alla risker för ägande och användning, särskilt risken för förlust eller skada.

5. Leveranstiden är upp till 3 arbetsdagar. Butiken förbehåller sig rätten att ändra leveranstiden av skäl utanför dess kontroll. Om kunden beställer varor som kan fyllas på vid olika tidpunkter, förlängs beställningstiden tills den sista produkten från den beställningen har kommit.

7. Alla försändelser är noggrant förpackade och försäkrade mot skador och förluster.

V. ÅNGERRÄTT

 1. Varor som beställts från vår butik kan returneras inom 14 dagar efter mottagandet av leveransen utan att ange någon anledning. Varor accepteras endast om de skickas av kunden i sin ursprungliga, oskadade förpackning med komplett innehåll och själva produkten är oskadad och har inga spår av användning.

Ångerformulär –ladda ner

2.Originalet till meddelandet om annullering av distansavtalet måste åtfölja den returnerade sändningen. Originalet (köpkvitto eller faktura) för köp måste bifogas anmälan. Om inget bevis på köp bifogas accepteras ingen återbetalning. Dessutom måste kunden lämna exakta uppgifter om köparen och bankkontonummeret som pengarna ska betalas till.

3. If free items have been added to the purchased item, the buyer must return them together with the item purchased.

4. Butiken garanterar att produktens värde returneras.

5. Återbetalningar krediteras ditt konto genom banköverföring inom tio arbetsdagar. Om betalningen gjordes med kort betalas återbetalningen till det kortets bankkonto.

6. Fraktkostnaden återbetalas inte.

7. Kostnaden för att returnera varorna ska endast bäras uteslutande av kunden.

8. Det är kundens ansvar att se till att varorna inte skadas under transporten.

9. Butiken accepterar inte leveranser med kontanter vid leverans.

VI. GARANTI OCH REKLAMATION

1. Alla varor som säljs i butiken täcks av tillverkarens garanti.

2. Ansvar för skador orsakade av funktionsfel hos produkter som används i enlighet med instruktionerna är begränsade till garantivillkoren för tillverkaren eller distributören av det aktuella objektet.

3. Den avsedda användningen av varorna anges exklusivt i deras bruksanvisning. Butiken ska under inga omständigheter vara ansvarig gentemot någon för några speciella, följd- eller följdskador som uppstår till följd av missbruk av de produkter vi tillhandahåller.

4. Garantiperioden för varje produkt visas på dess etikett på detaljhandelswebbplatsen eller på garantikortet som är bifogat produkten. De detaljerade garantivillkoren anges i garantiuttalandet från garantin. Om du inte hittar ett garantikort på förpackningen, uppfylls dess funktion lagligt med ett köpbevis – betalningskvitto eller momsfaktura.

5. Om det konstateras att varorna inte överensstämmer med avtalet har köparen rätt att returnera varorna. Köparen är skyldig att informera säljaren omedelbart genom att bifoga en detaljerad beskrivning av varornas bristande överensstämmelse. Köparen har rätt att meddela säljaren om varans bristande överensstämmelse inom 14 dagar efter mottagandet av varorna. Därefter är rätten inte giltig.

6. Alla klagomål om inköp som gjorts felaktigt på grund av okunnighet eller bristande efterlevnad kommer inte att beaktas.

7. Köparen ska lämna in alla anspråk som innehåller brister i orsaken till den köpta artikeln under förutsättning att han har uppfyllt de korrekta användningsvillkoren för varorna som anges i garantikortet och installations- och driftsinstruktioner skriftligen på fordonsformuläret. Om anspråket gäller varor som har skadats under transporten, är det nödvändigt att skriva skadorapporten tillsammans med kuriren. Klagomål kan skickas via e-post till office@korkbutik.se.

8. Vid vägran att ta tillbaka paketet utan föregående avbokningsförklaring, kommer retur- och returkostnader att stå för kunden. Om varorna inte hämtas på GLS-avdelningen eller på Paketshop Point står kunden för kostnaden för att returnera varan till avsändaren, det vill säga dubbla den ursprungliga fraktkostnaden.

9. Återlämnade varor måste returneras i originalförpackningen som innehåller alla delar. Försäljningsnotan ska bifogas varorna.

+ +
Beställ korkprover